Изпратете съобщение / Подайте заявка

Прикачете файл
Вид оценявани активи
Цени без ДДС
1. Апартамент с таван и мазе
140 лв
2. Апартамент с гараж или паркомясто, таван и мазе
180 лв.
3. Гараж или паркомясто
80 лв.
4. Еднофамилна къща до 800 кв.м с прилежащ към нея терен
250 лв./етаж до 200 кв.м, плюс 20 % за всеки следващи 200 кв. м. или етаж
5. Офис до 800 кв.м
300 лв.за офис до 200 кв.м, плюс по 20 % за всеки следващи 200 кв.м.
6. Търговски обект до 800 кв.м (магазин, ресторант, сладкарница, кафе - бар и др.)
300 лв. за обект до 200 кв.м, плюс по 20 % за всеки следващи 200 кв.м
7. Склад до 800 кв.м
300 лв.
8. Празен терен с площ до 2000 кв.м.
200 лв.
9. Земеделска земя с площ до 2000 кв.м. 
170 лв.
10. Недвижими имоти извън посочените в т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9
по договаряне, но минимум 600 лв.
11. Лек автомобил с пазарна стойност до 100 000лв. за 1бр.
100 лв./бр.
12. Товарен автомобил с пазарна стойност до 100 000 лв. за 1бр.
100 лв./бр.
13. Селскостопанска машина с пазарна стойност до 100 000лв. за 1бр.
100 лв./бр.
14. Прикачен инвентар към тях с пазарна стойност до 100 000 лв. за 1бр.
100 лв./бр.
15. Отделни производствени машини до 20бр. Или с пазарна стойност до 100 000 лв. за 1бр.
140 лв./бр.
16. Движими вещи - машини, транспортни средства, оборудване, компютърна техника и др. (извън посочените в т.10, т.11, т.12, т.13, т.14 и т. 15)
по договаряне, но минимум 600 лв.
17. Бензиностанция
по договаряне, но минимум 600 лв.
18. Цяло предприятие (като съвкупност от активи и пасиви) или дълготрайни материални активи на предприятието (недвижими имоти и движими вещи), в т.ч. хотел
по договаряне, но минимум 1000 лв.
19. Актуализация на оценка без промяна на състоянието
50 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив
20. Актуализация на оценка с промяна на състоянието
70 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив