Изпратете съобщение / Подайте заявка

Прикачете файл

За Импакт


Дружеството Impact предлага партнъoрство, желание за подпомагане на развитието на бизнеса, пълна коректност във взаимоoтношенията, конфиденциалност и стремеж да отговорим най-пълно на Вашите изисквания.

 

Имаме богат теорeтичен и практически опит в резултат на продължителна професионална практика в изготвянето на оценки - над 27 години.

 

Сертифицирани сме за извършване на оценки на недвижими имоти (апартаменти, офиси, гаражи, складове, магазини, производствени помещения), предприятия (оценка на дялове в търговско дружество), вземания, машини, съоръжения и оборудване, земеделски земи и насаждения.

 

ОпитДейността на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД  (бивша ЯВЛЕНА ИМПАКТ ООД) стартира през 1992 г. Първата значима поръчка на компанията е през 1998 г. със сключване на споразумение за първия български приватизационен посредник, който спечели национален търг, проведен от Министерството на икономикатна и реализира 100% от предлаганите 35 пула от компании от цялата страна.

 


В момента компанията има сключени рамкови споразумения за оценки с всички банки в България. Екипът на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД  прави оценки за над 300 български компании и институции, като в много случаи дружеството действа като партньор за оценки за най-големите  световни одиторски и консултантски компании.

 


Силно развитата мрежа от офиси на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД, осигурява покритие на територията на страната с добре подготвени оценители. Информираността на експертите от местния и регионалния пазар в съответния регион осигурява сигурност на корпоративните клиенти при техните възлагания. В момента мрежата на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД  има 37 офиса в страната.

 

Нашият екип


Нашият екип има богат теоретичен и практически опит, натрупан през многогодишната професионална практика - над 27 години.

Екипът ни включва висококвалифицирани експерти: икономисти, финансови специалисти, сертифицирани професионални счетоводители, инженери, които са специализирали в различни български и чуждестранни институции и университети.

Всички оценители на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД  са сертифицирани от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), като някои от тях имат и сертификати за оценка на REV и/или RICS.

Компанията е сертифицирана от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване.

Ние сме и сред учредителите на Камарата на професионалните оценители в България.

Водещ екип


Сергей Машиах

управляващ партньор
т: +35929262121
е: smashiah@impact.bg

Маню Моравенов

партньор
т: +35929262121
е: mmoravenov@impact.bg
експертна мрежа