Изпратете съобщение / Подайте заявка

Прикачете файл

Инвестиционни и други консултации


Инвестиционни и други консултации

Нашият екип има богат екпертен и практически опит, натрупан през многогодишната професионална практика - над 27 години. Екипът ни включва висококвалифицирани експерти: икономисти, финансови специалисти, сертифицирани професионални счетоводители, инженери, които са специализирали в различни български и чуждестранни институции и университети.

Предлагаме широк кръг консултантски услуги в следните области:

 

Организация и управление на дружества

  • бизнес-програми и планове;
  • определяне на икономическа ефективност на дадена инвестиция;
  • финансови и правни анализи;

 

 Други инвестиционни консултации

 

  • консултиране на инвестиционни проекти за недвижими имоти;
  • извършване на контрол за усвояване на средствата по инвестиционни проекти;
  • консултации и подготовка на стратегии по продажби;
  • изготвяне на оферти за участие в конкурси или преговори с потенциални инвеститори, тръжни и конкурсни документи;
  • икономически обосновки на искания за отпускане на кредити;
  • проекти и разработки по желание на клиента, за които сътрудниците на фирмата имат необходимите познания и опит.

Още услуги

Оценки

Имаме богат опит в извършването на оценки, натрупан през многогодишната професионална практика - над 27 години.  Всички оценители на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД  са сертифицирани от Камарата на нез...

Прочетете повече