Изпратете съобщение / Подайте заявка

Прикачете файл

Оценки

Имаме богат опит в извършването на оценки, натрупан през многогодишната професионална практика - над 27 години.  Всички оценители на ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ ООД  са сертифицирани от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), като някои от тях имат и сертификати за оценка на REV и/или RICS. Компанията е сертифицирана от Камарата на независимите оценители в България.

Ние извършваме:

  • оценки на недвижими имоти;
  • бизнес оценки на търговски дружества;
  • оценки на дълготрайни и краткотрайни активи;
  • оценки на вземания и задължения на търговски дружества;
  • оценка на активи, пасиви и цели дружества в процедура на ликвидация;
  • оценка на разграничимr активи и пасиви във връзка с одит по международни счетоводни стандарти;
  • ипотечни оценки;
  • оценки за целите на данъчното облагане.

 

Нашите оценки могат да бъдат изготвени в съотвествие с Българските стандарти за оценяване, Международните оценителски стандарти (IVS), както и Европейските стандарти за оценяване (EVS).

Още услуги

Инвестиционни и други консултации

Нашият екип има богат екпертен и практически опит, натрупан през многогодишната професионална практика - над 27 години. Екипът ни включва висококвалифицирани експерти: икономисти, финансови специалист...

Прочетете повече